บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน BRIEF-Sutherland ประกาศขายและออกตราสารหนี้ที่มีมูลค่าอาวุโสมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์

2017-07-02 07:04:01

author:司徒犊峋

30 มกราคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซัทเธอร์แลนด์:

* การจัดการสินทรัพย์ของ บริษัท SUTHERLAND ประกาศการขายและการออกหุ้นกู้มูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งได้รับการรับรองแล้วเนื่องจากปี 2022 ข้อความต้นฉบับของ Eikon: การคุ้มครอง บริษัท เพิ่มเติม:

มาตรฐานของเรา:

ยอดเยี่ยมคำแนะนำ:บาคาร่าเอ็นเตอร์เทนเม้นท์